a

Zamena robe

  >  Zamena robe

Zamena robe

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene. Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije na sajtu ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi internet prodavnica kibidshop.rs. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Takodje ukoliko ste nakon prijema proizvoda ustanovili da želite da zamenite isti za drugi proizvod iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate putem email-a na adresu shop@kibid.rs , napišete Vaš broj računa/otpremnice, šifru i naziv proizvoda za koji želite da zamenite prvobitno poručeni proizvod.

Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.
Za uvažene reklamacije, web prodavnica kibidshop.rs snosi sve troškove transporta.

Troškovi isporuke

Troškove zamene robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.